تاکید استاندار مازندران به دستگاه های اجرایی برای ورود جدی به سرمایه گذاری

در سرمایه گذاری باید به سمت پروژه های مقیاس بزرگ حرکت کنیم

مقام عالی دولت در مازندران در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی با اشاره به این که سرمایه گذاری خارجی بدرستی اجرا نشده است و نمی توان با نگاه روزمره، سرمایه گذاری خارجی را توسعه داد، افزود: موانع سرمایه گذاری، یکی از دلایل عقب افتادگی در بخش های مختلف است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد حسین زادگان در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان با اشاره به این که سرمایه گذاری خارجی بدرستی اجرا نشده است و نمی توان با نگاه روزمره، سرمایه گذاری خارجی را توسعه داد، افزود: موانع سرمایه گذاری، یکی از دلایل عقب افتادگی در بخش های مختلف است.

مقام عالی دولت در مازندران، با بیان این که مبنای بخشی از موانع سرمایه گذاری در استان، فرهنگی است، یادآور شد: عدم باور و عزم همگانی، بوروکراسی اداری، واگرایی ولحاظ نکردن منافع مشترک در استان از موانع اجتماعی، اداری و سیاسی توسعه سرمایه گذاری به شمار می رود.

وی جلب و جذب سرمایه گذاری را از راه های توسعه برشمرد و خاطرنشان کرد: در سرمایه گذاری باید به سمت پروژه های مقیاس بزرگ حرکت کنیم.

حسین زادگان با تاکید بر این که در حوزه سرمایه گذاری داخلی، باید ظرفیت های موجود، حفظ و تقویت شوند و توسعه یابند، افزود: باید آنچه که در این حوزه موجود است را برجسته کنیم، از افراد اهل برای سرمایه گذاری در بخش های دارای مزیت دعوت نماییم و سرمایه گذاران موفق مازنی فعال در استان های دیگر را برای سرمایه گذاری در استان جلب، جذب و حمایت کنیم.

استاندار مازندران با اشاره به این که در برخی از فرصت های مهم و دارای مزیت سرمایه گذاری ورود نکرده ایم، عنوان کرد: باید با بهره گیری از توان سرمایه گذاران مازندرانی داخل کشور به سرمایه گذاری های جدید ورود کنیم.

حسین زادگان توسعه سرمایه گذاری خارجی را علیرغم محدودیت های موجود از برنامه های استان برشمرد و گفت: از فرصت ایرانیان خارج از کشور به شکل های مختلف در جهت توسعه سرمایه گذاری باید بهره گیری شود و به کشورهای آسیای میانه نگاه جدی تری باید بیندازیم.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که از سرمایه گذار توانمند و فعال باید با همه توان پشتیبانی کرد، بیان داشت: فرمانداران و دستگاه های مرتبط با ورود بهنگام به مسایل؛ موانع پیش روی سرمایه گذاری را رفع نمایند.

حسین زادگان با تاکید بر این که دستگاه های اجرایی در حوزه سرمایه گذاری از چهره های جوان علمی، افراد صاحب نظر و دارای ایده بهره گیری کنند، عنوان کرد: دستگاه های اجرایی برنامه اجرایی و عملیاتی و برنامه سال ۹۸ خود را در حوزه سرمایه گذاری تدوین و ارایه نمایند.

استاندار مازندران با بیان این که همه دستگاه های مرتبط در خصوص سرمایه گذاری مکلف اند و یکی از وجوه و ملاک و معیار توفیق مدیران، جلب سرمایه گذاری است، افزود: دستگاه ها با کمک و همراهی مرکز خدمات سرمایه گذاری به این امر مهم ورود کنند.

در این جلسه با حضور استاندار مازندارن برخی موانع چند شرکت سرمایه گذار داخلی و خارجی مطرح و تصمیمات لازم برای رفع موانع یاد شده اتخاذ شد.