حسین طاهری متولد ۱۳۲۰ مراغه ، از مؤسسین مجمع استانداران – رئیس دوره های سوم و چهارم و هشتم مجمع استانداران. دبیر مجمع استانداران از تاریخ ۱۳۸۶ با حکم وزیر وقت کشور

تحصیلات :
لیسانس فیزیک سال ۱۳۵۳ از دانشگاه تهران

فوق لیسانس مدیریت صنعتی  ۱۳۵۸ از سازمان مدیریت صنعتی ( شاخه دانشگاه هاروارد)

سوابق :
مدیر امور اداری دانشگاه علم و صنعت

استانداری آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان شرقی

استاندار تهران

معاون دانشجویی دانشگاه تهران

معاون سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عضو هیأت علمی و مشاور وزیر علوم ( در امور دانشگاه های تازه تأسیس و در حال توسعه و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی